Sejarah Hari ini; Semangat Juang Ibn al-Jauzy

Ia bernama lengkap  al-Hafizh Abdurrahman ibn Abi al-Hasan al-Jauzi  lahir pada 13 Dzul Qadah 508 H/1114…