Antara Melupakan dan Mengingat Dosa

Imam Junaid, salah seorang ulama Sufi kenamaan, pernah bercerita: Pada suatau hari, aku menemui Sari As-Saqiti…