Pleno Pertama Pengurus Lirboyo

LirboyoNet – Demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan, sebuah lembaga sangat memerlukan personil yang diberi tanggungjawab mengelola…