Kritik Nalar Mu’tazilah atas “Kebaikan” dan “Keburukan”

Kritik Nalar Mu’tazilah atas “Kebaikan” dan “Keburukan” Oleh : Muhammad Bagus Fatihulridla Secara bahasa, Mu’tazilah berasal…