Pelajaran Ibtida’iyyah

TINGKAT IBTIDAIYYAH
Kelas I
Hisshoh Ulaa (Jam Pertama)
Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
Ilmu Akhlaq Nadhmul Akhlaq
Bahasa Ro’sun Sirah
Imla’/Tamrin
Ilmu Fiqh Fasholatan
Ilmu Tauhid Zadul Mubtadi’
Ilmu Fiqh Hidayatul Mubtadi’
istirahat
Hisshoh Tsaniyah (Jam Kedua)
Al-Qur’an Al-Qur’an
Ilmu Hitung
Musyafahah
Sejarah T. Anbiya’/ Isro’ Mi’roj
Bahasa B. Indonesia/B. Daerah
Kitabah Mabadi Q. Ashriyah
Kelas II
Hisshoh Ulaa (Jam Pertama)
Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
Fiqh Safinatus Sholah
Ilmu Akhlaq Nadhmul Mathlab
Imla’/ Tamrin
Ilmu Tajwid Fathur Rohman
Ilmu Tauhid Zadul Mubtadi’
Kitabah Mabadi  Q. Ashriyah
istirahat
Hisshoh Tsaniyah (Jam Kedua)
Kitabah
Al-Qur’an Al-Qur’an
Musyafahah
Ilmu Hitung Hisab A-BA-JA-DUN
Bahasa Ta’limul Lughot
Tarikh Ke-NU-an
Kelas III
Hisshoh Ulaa (Jam Pertama)
Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
Fiqh Tanwirul Hija
Ilmu Nahwu/Shorof Awamil/A. Tashrifiyah
Imla’/Tamrin
Fiqh Tanwirul Hija
Ilmu Tauhid/Shorof A. ‘Awam/Q. Natsar
Ilmu Tajwid Hidayatus Shibyan
istirahat
Hisshoh Tsaniyah (Jam Kedua)
Al-Qur’an Al-Qur’an
Kitabah
Musyafahah
Bahasa Ta’limul Lughot
Tarikh Ke-NU-an
Ilmu Akhlaq Washoya
Kelas IV
Hisshoh Ulaa (Jam Pertama)
Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
Ilmu Nahwu Al-Ajurumiyah
Ilmu Shorof A. Tashrifiyah
Tamrin/Imla’
Ilmu Shorof Al-I’lal
Ilmu Shorof Al-Qowa’id As-Shorfiyah
Fiqh Sullamut Taufiq
istirahat
Hisshoh Tsaniyah (Jam Kedua)
Ilmu Akhlaq Washoya
Ilmu Tajwid Tuhfatul Athfal
Musyafahah/Al-Qur’an
Tarikh Kh. Nuril Yaqin I
Bahasa Ta’limul Lughot
Ilmu Tauhid/ Tarikh Matnu Ibrohhim Al-Bajuri/ Ke-NU-an
Kelas V
Hisshoh Ulaa (Jam Pertama)
Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
Ilmu Shorof Al-Qowa’idus Shorfiyah
Fiqh Fathul Qorib
Imla’/Tamrin/Al-Qur’an
Ilmu Tajwid Al-Jazariyah
Ilmu Nahwu/Tauhid F. Fikriyah/Kh. Bahiyah
Ilmu Shorof A. Tashrifiyah
istirahat
Hisshoh Tsaniyah (Jam Kedua)
Ilmu Akhlaq Taisirul Kholaq
Tarikh Khulashoh Nuril Yaqin II
Musyafahah
Bahasa Ta’limul Lughot
Fiqh Fathul Qorib
Ilmu Shorof/Hadits Al-I’lal/Al-Arba’in N.
Kelas VI
Hisshoh Ulaa (Jam Pertama)
Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
Fiqh Fathul Qorib
Ilmu Nahwu Al-‘Amrithi
Imla’/Tamrin
Ilmu Shorof/Imla’ Al-Maqshud/Q. Imla’
istirahat
Hisshoh Tsaniyah (Jam Kedua)
Al-Qur’an/Fiqh Al-Qur’an/ Uyunul Masail Lin-Nisa’
Hadits Bulughul Marom
Ilmu Akhlaq Tahliyah
Tarikh/Administrasi Khulasoh N. Yaqin III
Bahasa T. Lughot
Ilmu Tauhid Sanusiyah

Lembaga Pendidikan Islam Salaf Berakidah Ahlussunnah Wal Jamaah