Silaturohim Dr. H. Nadirsyah Hosen

LirboyoNet, Kediri– 03/08/2018. Pondok Pesantren Lirboyo menerima kunjungan silaturohim Rois Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia dan New Zealand Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD & Pengurus Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Dr. Abdul Moqsith Ghazali. Keduanya diterima dikediaman K.H. An’im Falahuddin Mahrus dan K.H. Muhammad Anwar Mansur. Beliau gus Nadir…

lanjutkan