Kuliah Umum Fikih Kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo

LirboyoNet, Kediri- Sejak awal mula berdirinya, para kiai Nahdlatul Ulama dan pesantren memiliki ijtihad kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka berhasil mencerminkan penyelarasan ide-ide keislaman dan kebangsaan secara ideal. Wawasan kebangsaan dalam sudut pandang fikih Islam menjadi sebuah kekuatan dan payung hukum syariat bagi warga NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat realita demikian,…

Lanjutkan