Kesejatian Makna Cinta Tanah Air

Kesejatian Makna Cinta Tanah Air Penulis: Arif Fahrijal Cinta tanah air selama ini sekedar omong kososng,…

AL-DIFA’ ‘ANIL WATHAN: Kitab Cinta Tanah Air Karya Kyai Muda Lirboyo

Kitab bernama asli Al–Difa’ ‘An Al-Wathan Min Ahammi Al-Wâjibâti ‘Alâ Kulli Wâhidin Minnâ (Membela tanah air:…

Ya Lal Wathan, Cintamu dalam Imanku

“Pusaka hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan hilangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku,” Demikian kutipan…