www.lirboyo.net

Mengenal Kitab Minhajul Muta’alim Karya Imam Ghazali

Mengenal Kitab Minhajul Muta’alim Karya Imam Ghazali Kitab Minhajul Mutaalim merupakan karya Imam al-Ghazali yang membahas tentang kewajiban mencari ilmu. Beliau membaginya ke dalam tiga bab pokok, yaitu; ilmu, guru dan murid. Pujian Allah untuk orang-orang yang mempunyai ilmu dan keutamaan ilmu tertuang dalam ayat-ayat al- Qur’an sebagi berikut: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين…

lanjutkan
Mengenal Kitab Al-Minhaj Al-Qawim

Mengenal Kitab Al-Minhaj Al-Qawim Karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami

Dalam Mazhab Syafi’i, ada beberapa kitab Matan yang menjadi literatur pembelajaran fikih. Di antaranya adalah kitab Masail At-Ta’lim atau biasa dikenal dengan nama Kitab Muqaddimah Hadhramiyyah, karya Imam Abdullah bin Abd ar-Rahman Bafadhal al-Hadhromi. Kitab yang begitu ringkas ini, kemudian dikembangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 976 H) menjadi kitab berjudul Al-Minhaj Al-Qawim. Pada…

lanjutkan