Islam Agama yang Akomodatif dengan Budaya

Penulis: Rif’an Haqiqi Islam yang lahir beberapa abad lalu di suatu kota di semenanjung Arab, sekarang…

Islam Produktif dalam Persaingan Budaya yang Fluktuatif

Umat Muslim dalam keresahan, terutama para kaum cendekia, baik yang biasa dipanggil ulama atau yang bukan.…

Golden Couple: Setitik Makna Syair Gundul Pacul

Gundul-gundul pacul cul gembelengan Nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan Wakul gelimpamg segane dadi sak latar Wakul gelimpamg…

Muharram dalam Sudut Pandang Budaya Jawa

Dalam kalender Islam (Hijriyah), bulan Muharram merupakan bulan pertama. Urutan tersebut bukan berarti tanpa alasan, karena…

Islam Produktif dalam Persaingan Budaya yang Fluktuatif

Umat muslim dalam keresahan, terutama para kaum cendekia, baik yang biasa dipanggil ulama atau yang bukan.…

Lihat, Bagaimana Islam Menghargai Budaya

Islam lahir ditengah-tengah bangsa Arab yang punya ikatan kesukuan yang kuat. Satu sama lain saling membenaggakan…