Marahnya Rasulullah terhadap Pemilik Unta

Salah satu bukti sejarah Rasulullah sebagai penyayang binatang diungkapkan oleh Abdullah bin ja’far. Suatu hari ia…