Tentang Talqin ketika Sakaratul Maut

Talqin adalah menuntun seseorang untuk membaca لا إله إلاّ الله \ الله dan biasa dilakukan kepada…