Kerendahan Hati Salman al-Farisi

Pada suatu hari, Salman al-Farisi yang pada saat itu menjabat sebagai pengeran sedang berada dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki yang baru datang dari wilayah Syam. Tampak lelaki itu kelelahan untuk memanggul karung buah tin dan kurma yang ada di pundaknya. Lelaki itu melihat ke sekeliling jalan. Berharap menemukan rakyat…

lanjutkan