Ahli Bahstu Ideal

Pada awal mula pesantren Lirboyo terkenal dengan nahwu shorofnya, sebelum era 80-an, menonjol sekali. Alfiyyahnya, jurumiyyahnya,…

Tulisan Jelek Kiai Mahrus

Ada satu pengalaman unik yang dialami oleh KH. Fathoni Syihabuddin (Cirebon) saat masih nyantri kepada Kiai…