Solusi Mencari Barang Hilang Versi Abu Hanifah

Sebagai ulama ahli fikih yang terkenal dengan kedalaman ilmunya, tak heran jika Imam Abu Hanifah menjadi…

Mensyukuri Jodoh

Pada suatu hari, Al-Atabi sedang berjalan di jalanan kota Bashrah, Irak. Di tengah perjalanan, ia bertemu…

Kehebatan Sayyidah Aisyah yang Tersembunyi

Abu Abdullah al-Husein bin Ahmad bin Sa’danseorang menteri pada dinasti Buwaihi (373-375 H), pernah mengajukan pertanyaan…

Para Pemuda yang Terperangkap Dalam Gua

Rasulullah saw. pernah menceritakan:  Dahulu kala ada tiga orang berjalan-jalan. Di tengah perjalanan turunlah hujan, akhirnya…

Berpura-pura Buta

Pada suatu hari, Abu Hanifah datang ke sebuah pemandian umum. Lumrahnya pemandian umum, membuka aurat seakan…

Antara Melupakan dan Mengingat Dosa

Imam Junaid, salah seorang ulama Sufi kenamaan, pernah bercerita: Pada suatau hari, aku menemui Sari As-Saqiti…