Negara Dalam Prespektif Agama

LirboyoNet, Kediri—Konsepsi Islam tentang negara sejak lama telah menjadi wacana dan bahan kajian, namun kajian tersebut…