Ahli Bahstu Ideal

Pada awal mula pesantren Lirboyo terkenal dengan nahwu shorofnya, sebelum era 80-an, menonjol sekali. Alfiyyahnya, jurumiyyahnya,…