Membongkar Amaliah Hari Asyuro’

Menurut orang Jawa, bulan Muharram diberi nama dengan sebutan bulan Suro. Istilah bulan Suro ini diambil…