Menuju Haul Mbah Yai A. Idris Marzuqi

Diantara ketawadluan Syaikhuna KH.Ahmad Idris Marzuqi adalah kebiasaan beliau yang selalu menggunakan bahasa Jawa halus saat…