HIMASAL Cabang Jember

STRUKTUR PERSONALIA PENGURUS
HIMPUNAN ALUMNI SANTRI LIRBOYO (HIMASAL)
CABANG JEMBER
Masa Khidmah : 2015-2020

I. PENASEHAT

1. K. Hamdan
2. H. Sulaiman
3. K. Luqman Hakim
4. K. Hidayat Ahmad
5. KH. Nur Kholis
6. H. Hasim
7. H. Muhtar
8. K. Abdulloh Hirzuna
9. K. Thoyib
10. H. Bahrudin
11. K. Zainudin

II. DEWAN HARIAN

Ketua Umum : K.Yusuf Masduqi
Wakil Ketua : Bpk. Adib Fauzi, Bpk. Imam Juremi dan H. Munir

Sekretaris : Bpk. Jahrowi
Wakil Sekretaris : Bpk. Abdul Rohim, Bpk. Shoutul Azkiya dan Bpk. M. Farid Wajdi

Bendahara : Bpk. Hanafi
Wakil Bendahara : H. Nadhim

III. DEPARTEMEN – DEPARTEMEN

A. PENERANGAN DAN DAKWAH : Bpk. Nur Muhammad, Bpk. Syaiful Ulum dan Bpk. Agus Wasilan

B. PENDIDIKAN DAN KADER : Bpk. Masruhan Zuhri, Bpk. Imam Bukhori dan H. Sulthon

C. EKONOMI DAN KEUANGAN : H. Ahmad, Bpk. Abd. Kholiq dan Bpk. Ubaidilah

D. ORGANISASI : Bpk. Samsul Muhana, Bpk. Fatkhul Maki dan Bpk. Imam Syafi’i

E. BAHTSUL MASA-IL : K. Abdul Karim, K. Rohmatulloh dan K. Fatkhurrozi

F. TA’LIF WA NASYR : Bpk. Miftahul Huda, Bpk. Nur Bayin dan Bpk. Jamhari

G. HUMASY : Bpk. Harun, Bpk. Sanhaji, Bpk. Israhun Niam, Bpk. Luqman Hakim, Bpk. Nahrowi, Bpk. Habibul Imam, Bpk. Zainal Arifin, Bpk. Abd. Rohim, Bpk. Nur Hadi dan Bpk. Gufron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.