HIMASAL Cabang Majalengka

STRUKTUR PERSONALIA PENGURUS HIMPUNAN ALUMNI SANTRI LIRBOYO (HIMASAL) CABANG MAJALENGKA Masa Khidmah : 2015-2020 I. DEWAN PENASEHAT KETUA : KH. Drs. Saeful Uyun Sekretaris : KH. Hidayat Tamami Anggota : KH. Abdillah Ismail, K. Sholehuddin M.Ag, KH. Abdullah Masduqi, KH. Masrur Jaelani M.Ag, KH. Oo Abdul Qodir, K. Mahrus Sukatma, KH. M. Nursalim, K. M. Nasihuddin, K. Eri Busaeri II. DEWAN PENGURUS HARIAN…

Lanjutkan

HIMASAL Cabang Bondowoso & Situbondo

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS HIMPUNAN ALUMNI SANTRI LIRBOYO (HIMASAL) CABANG BONDOWOSO & SITUBONDO MASA KHIDMAH : 2015 – 2020 I. DEWAN PENASEHAT Ketua : KH. Ubaidillah Noer Kholil Wakil Ketua : KH. A. Khuzaimi Anggota : KH. M. Syu’aib, KH. Syamsul Arifin, H. Moh. Kholil, KH. Halimi Abd. Hamid, KH. Ahmad Muhith, K. Hafidh Baidlowy, K. Abd. Mu’iz As’ad, KH. Faishol Abdur Rozaq, K….

Lanjutkan