tealight-candle-on-human-palms-783200

Tingkatan dalam Ranah Tasawuf

Tingkatan dalam ranah tasawuf | Tasawuf adalah disiplin ilmu mengenai maqamat al-qulub wa ahwaliha, yakni ilmu yang memberikan jalan agar hati atau ruhani mempunyai maqam atau status. Dalam istilah tasawuf ada tujuh maqam yang dapat memberikan status pada ruhani, yang terdiri dari taubat, wara’, zuhud, sabar, faqr, tawakal, ridla, mahabbah dan makrifat. Semua sifat tersebut…

lanjutkan