Iman dan Islam dalam Perspektif Ihya’ Ulumuddin

Banyak ulama berupaya melakukan kajian objektif mengenai maksud kata iman dan islam. Apakah keduanya memiliki makna…