Malakah Turats

      Malakah atau secara terjemah adalah watak, atau biasa diungkapkan sebagai sifat yang menancap kuat yang…