Malakah Turats

      Malakah atau secara terjemah adalah watak, atau biasa diungkapkan sebagai sifat yang menancap kuat yang dihasilkan dari pergumulan yang intens atas suatu hal. Pengulangan yang secara konsisten dialami oleh manusia pada suatu hal secara alamiah akan menumbuhkan watak dalam diri manusia. Tak terkecuali watak bahasa pada manusia. Dalam hal bahasa, pendengaran menempati posisi sentral…

lanjutkan