Islam yang Dikehendaki Tuhan

Al-Khaqqu min rabbik. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Swt. Sedang kebenaran pada diri manusia relatif melihat…