Kisah Hikmah: Keluhuran Budi Syekh Ahmad Bin Mahdi

Syekh Ahmad bin Mahdi (w. 272 H.) adalah salah seorang salafussolih kaya yang gemar mendermakan hartanya…

Sekelumit Masa Kecil KH. Mahrus Aly

KH, Mahrus Aly, yang bernama kecil Rusydi, di masakecil terkenal sangat pemberani. Ketika umurnya menginjak usia…