Kepekaan Sosial

Akhir-akhir ini, Negeri elok yang amat kita cinta, di mana kebanyakan pulaunya ditumbuhi pohon kelapa yang…