Kritik Nalar Mu’tazilah atas “Kebaikan” dan “Keburukan”

Kritik Nalar Mu’tazilah atas “Kebaikan” dan “Keburukan” Oleh : Muhammad Bagus Fatihulridla Secara bahasa, Mu’tazilah berasal…

Menghadapi Keburukan Istri

Pada suatu hari, datanglah seorang lak-laki ingin menemui khalifah Umar bin Khattab RA. Maksud kedatangan lelaki…