HomeAngkringIkrar Santri Lirboyo Untuk Indonesia

Ikrar Santri Lirboyo Untuk Indonesia

0 4 likes 551 views share

Dengan mengharap ridlo dan hidayah dari Allah SWT, kami, santri-santri Lirboyo, berikrar:

1. senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah kemerdekaan Indonesia;

2. senantiasa berterimakasih kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia;

3. senantiasa berdoa agar semua pengorbanan para pahlawan untuk Indonesia diterima oleh Allah SWT;

4. senantiasa siap untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia;

5. senantiasa membumikan cinta tanah air dalam hati dan jiwa kami;

6. senantiasa siap menjaga keutuhan, kedaulatan, kewibawaan, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. senantiasa memohon kepada Allah SWT agar Indonesia dijadikan sebagai negara yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.