Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Pandangan Fikih Klasik

Sebelum mengkaji hukum menjaga tempat ibadah umat lain, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pandangan fikih tentang…