Tentang “Ar-Rahib Quraisy”

Fuqoha Sab’ah:

Tujuh Tabi’in Ahli Fiqh Madinah

“Sinten kemawon apal sekabehane Fuqoha Sab’ah (7 orang ahli fiqih) mongko gampang olehe kefutuh alias kebuka atine lan gampang dadi wong alime.”

-KH. Maimoen Zubair-

            Tujuh ahli fikih yang dimaksud Mbah Maimoen Zubair adalah: Ubaidillah bin Abdillah ‘Utbah bin Mas’ud Al-Hudazli (W 94 H), ‘Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwaam (W 94 H), Al-Qaasim bin Muhammad bin Abu Bakar (W 106 H), Sa’id bin Musayyib (W 94 H), Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Makhzuumi (W 94 H), Sulaiman bin Yasaar (W 107 H), Khorijah bin Zaid (W 99 H).

Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Makhzuumi

Alunan Syair Dari Lautan Ilmu

Nama Lengkap dan Latar Belakang Beliau

            Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzuum. Lahir pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA, beliau memiliki gelar “Ar-Rahib Quraisy” karena ketaatan beliau dalam beribadah, terkenal banyak shalat dan berpuasa. Selain itu, beliau juga termasuk pembesar di kalumnya.

Abu Bakar bin Abdurrahman dilahirkan oleh pasangan dari Bani Makhzuum. Sarah binti Hisyam bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzuum sebagai ibu beliau dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam sebagai ayah. Sang ayah sendiri merupakan tokoh besar tabi’in dan dimuliakan di tengah-tengah kaumnya, memiliki pandangan dan pemikiran yang tajam. Ayah beliau dilahirkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, namun tidak diketahui apakah beliau termasuk shahabat atau bukan.

Beliau memiliki banyak keturunan dan saudara, beberapa dari anak Abu Bakar bin Abdurrahman adalah : Abdullah, Salamah, Mujahid, Abdul Malik, dan Umar. Sedang, sebagian saudara kandung beliau di antaranya : Abdullah, Ikrimah, Muhammad, Mughirah, Yahya, Aisyah dan Ummu Harits.

Kepribadian Beliau

            Abu Bakar bin Abdurrahman merupakan tokoh Quraisy yang tidak dapat disangkal kemuliaan dan kedudukannya. Salah seorang pemimpin kaum muslimin usai masa sahabat Muhajirin dan Anshar. Beliau seorang tabiin yang tsiqqoh serta terkenal sebagai pribadi yang mampu menggabungkan antara ilmu, amal dan kemuliaan.

Beliau memang memiliki kekurangan pada fisik. Allah mengujinya dengan mata yang tidak bisa melihat. Namun, hal itu bukan halangan untuk meniti jalan panjang guna menuntut ilmu. Beliau lebih mengutamakan ketajaman mata hatinya daripada indra penglihatan, sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Terbukti, Allah menggantikan apa yang telah hilang darinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.

Ahli Hadis

Dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki banyak riwayat dan meriwayatkan banyak hadits dari sahabat-sahabat generasi pertama.  Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya sendiri—Abdurrahman bin Harits, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas’ud, Ummil Mukminin Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Asma’ binti Umais dan lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Umar bin Abdul Aziz dan anak-anak beliau, Ibnu shihab Azzuhri dan lainnya.

Beliau juga terkenal sebagai ulama Madinah yang paling banyak menghafal hadits, juga yang paling banyak mengamalkan tuntunan Qur’an dan sunnah Nabi. Sebagai ahli hadis yang fasih dan rawi yang berpengaruh besar, beliau adalah tabi’in senior dan terhormat dari kaumnya.

Beliau pernah berkata: “Ilmu itu untuk salah satu dari tiga golongan orang : Bagi orang yang mempunyai nasab tinggi, kiranya dengan ilmu itu ia semakin menghiasi nasabnya. Bagi orang yang beragama, maka dengan ilmu itu ia menghiasi agamanya. Atau bagi penguasa, maka dengannya ia dapat melakukan perbaikan.”

Riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman banyak dijumpai dalam berbagai kitab Musnad dan Hadits yang terkenal. Sebagian besar riwayat beliau bersumber dari Aisyah dan Abu Hurairah.

Dalam Dunia Fikih

Sebagai seorang ulama Abu Bakar bin Abdurrahman berfatwa berdasarkan nash dalam Qur’an dan hadis, serta fatwa sahabat. Ketika beliau tidak menemukan, maka beliau berijtihad dengan pengamatan, pengkajian dan kesimpulan—ra’yuyang beliau lakukan sendiri. Termasuk tokoh dan guru bagi pelajar fikih di Madinah, karenanya  pembelajaran fikih di sana memiliki karakterstik yang khas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.