Haflah Akhirussanah, Lirboyo Gelar Pameran

LirboyoNet, Kediri – Haflah Akhirussanah atau biasa disebut dengan kegiatan penutup akhir tahun dilingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, akan berlangsung semarak, sebab banyak sekali event yang menjadi kegiatan rutin akhir tahun akan kembali digelar, seperti Pameran dan Pencak Silat Tarung bebas. Hal tersebut disampaikan ketua Pelaksana Pekan Raya Lirboyo Agus H. Muhammad Kafabih dalam rapat Pleno Panitia Pelaksana Pekan Raya Lirboyo 2011 (sabtu/06/05).

Dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Al-Muktamar ini, secara khusus Ca’ Muh (panggilan akrab Agus H. Muhammad.red) menyatakan, pameran merupakan salah satu agenda utama kegiatan akhir tahun, karena merupakan sarana berinteraksi dengan masyarakat umum, khususnya masyarakat Kota Kediri, “Dalam pameran ini, selain menampilkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah, juga menampilkan beberapa pusaka peninggalan para Sesepuh Pendiri dan penerus Pondok Lirboyo, yang tergabung dalam Museum Lirboyo,” ujar Ca Muh.

Selain menampilkan Pameran, dalam kegiatan haflah akhirusaanah nanti juga dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, seperti lomba ilmiah dan lomba hiburan. Namun kegiatan perlombaan hanya di ikuti oleh santri Pondok pesantren Lirboyo saja. “Sengaja dalam kegiatan lomba ini hanya diikuti oleh santri Lirboyo, karena Lomba-lomba ini, sebagai sarana untuk mencari bakat-bakat unggul, yang mungkin belum diketahui” Ujar Ust. Khoirun Niam, salah seorang  panitia pelaksana perlombaan. Namun khusus Lomba Pemilihan Dai Cilik (Pildacil.red), tetap terbuka untuk Umum, sebagai mana tahun-tahun sebelumnya.

Secara struktural, Panitia Pekan Raya Lirboyo, merupakan kepanitian Khusus Dibawah Panitia Pusat Haul dan Haflah Akhirussanah tahun 2011, yang bertugas menangani kegiatan-kegiatan pendukung Peringatan Haul dan Haflah Akhirusanah, seperti Pameran, Bakti Sosial, Lomba-lomba Ilmiah dan juga lomba-lomba hiburanrIFF

Evaluasi Pendidikan, MHM Gelar Rapat Kwartal

LirboyoNet, Kediri – (29/04/2011) Sebagai salah satu acuan evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan Pendidikan dilingkungan Madrasah Hidayatul Mubtadien (MHM) Lirboyo Kediri, tadi malam dilaksanakan Rapat Paripurna Kwartal III (29/04), dalam rapat kali ini, hadir segenap unsur MHM mulai pengasuh, pengurus hingga Pengajar.  Dari pengasuh hadir KH. M. Anwar Manshur, dari unsur Pengurus MHM hadir seluruh pengurus teras MHM meliputi dewan Mudier (Kepala) hingga keamanan, selanjutnya dari dewan pengajar hadir seluruh Mustahiq dan Munawib dari tingkatan Idadiyah, Ibtida’iyyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Dalam rapat yang dilaksanakan di gedung An-Nadloh tersebut, dilaporkan berbagai macam Aktifitas MHM, mulai dari aktifitas pengurus dan pengajar, juga dilaporkan prosentase absensi pengajar sekaligus absensi seluruh siswanya. Selain itu kondisi keuangan MHM juga dimasukan dalam laporan yang dibacakan oleh Mudier III MHM Ust. Thohari Muslim. “secara garis besar aktifitas MHM berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dan sesuai dengan harapan Masyayikh” ujarnya.

Selain melaporkan berbagai macam aktifitas MHM, dalam rapat Paripurna Kwartal ini juga dilakukan pemilihan anggota rapat panitia kecil MHM masa Khidmah 2011-2012, Panitia kecil inilah yang bertugas menyusun pengurus dan pengajar tahun depan, sekaligus membuat kebijakan-kebijakan yang strategis bagi MHM, diantaranya adalah Kalender Kerja, Anggaran dana, jadwal pelajaran dan lain-lain “Meskipun pemilihan ini bebas dan rahasia, namun kami harapkan Bapak-bapak tidak sembarangan dalam memilih, karena orang yang anda pilih adalah orang yang nantinya akan menata Madrasah yang kita cintai ini dalam satu tahun kedepan,” dawuh KH. Anwar M. Manshur.

Usai melaksanakan pemilihan anggota Rapat Panitia Kecil, KH. M. Anwar Manshur berkenan memberikan Mauidzhoh Hasanah terhadap peserta Rapat, beliau mengingatkan agar para pengajar senantiasa mengedepankan Ahlaqul Karimah dan rasa Ikhlas dalam mengajar, karena Madrasah ini tidak semata-mata mencari kepintaran saja tapi pendidikan jiwa juga, “Banyak orang yang menitipkan anaknya dipondok karena ingin anaknya lebih baik Akhlaqnya, maka sangat disayangkan jika Akhaknya tidak tertata dengan baik”. (riff)

Pelajaran I’dadiyyah

No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Al-Qur’an Al-Qur’an
02. Ilmu Hadits Al-Arba’in An-Nawawiyah
    Al-Arba’in An-Nahdliyah
    Mukhtarul Hadits as-Syarif
03. Ilmu Tauhid Aqidatul ‘Awam
    Matnu Ibrohim Al-Bajuri
    Matnu Sanusiyah
04. Fiqh Sullamut Taufiq
    Safinatus Sholah
    Fathul Qorib
05. Ilmu Nahwu Al-Imrithi
    Al-Ajurumiyah
    Al-’Awamil
06. Ilmu Shorof Al-Maqshud
    Al-Amtsilah at-Tashrifiyah
    Al-Qowa’id As-Shorfiyah
    Al-I’lal
    Qo’idah Natsar
07. Ilmu Tajwid Tuhfatul Athfal
    Hidayatus Shibyan
08. Ilmu Akhlaq At-Tahliyah
    Taisirul Khollaq
    Nadhmul Mathlab
09. Ilmu Khothh Kitabah (Menulis)
10. Bahasa Arab Ta’limul Lughot Al-Arobiyah
11. Ilmu Imla’ Qowa’idul Imla’
12. Imla’
13. Muhafadhoh
14. Akhlaq

Pelajaran Aliyyah

No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Tafsir Tafsirul Jalalain
02. Hadits Al-Jami’us Shoghir
03. Ilmu Tauhid Al-Hushunul Hamidiyah
Mafahim YA.
04. Fiqh Al-Mahalli
05. Ushul Fiqh Lubbul Ushul
Jam’ul Jawami’
06. Ilmu Akhlaq Mauidhotul Mu’minin
Salalimul Fudlola’
07. IlmuBalaghoh ‘Uqudul Juman
08. Ilmu Falak Ad-Durusul Falakiyah
09. Muhafadhoh
10. Akhlaq
11. Imla’

Pelajaran Tsanawiyyah

No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Tafsir Tafsirul Jalalain
02. Ilmu Tafsir Itmamud Diroyah
03. Hadits Bulughul Marom
Riyadlus Sholihin
04. Ilmu Hadits Al-Baiquniyah
05. Ilmu Tauhid Al-Jawahirul Kalamiyah
Kifayatul ‘Awam
Ummul Barohin
06. Fiqh Fathul Mu’in
07. Ushul Fiqh Al-Waroqot
Tashilut Thuruqot
08. Qoqa’idul Fiqhiyyah Al-Faro’idul Bahiyah
09. Fiqh Mawarits ‘Uddatul Farid
10. Ilmu Mantiq Sullamul Munawroq
11. Ilmu Balaghoh Al-Jauharul Maknun
12. Ilmu Nahwu Alfiyah Ibnu Malik
13. Ilmu Shorof Qowa’idul I’rob
Al-I’rob
14. Ilmu ‘Arudl Mandhumatul ‘Arudl
15. Ilmu Akhlaq Ta’limul Muta’allim
16. Muhafadhoh
17. Akhlaq
18. Imla’

 

Lembaga Pendidikan Islam Salaf Berakidah Ahlussunnah Wal Jamaah